Upravit stránku

Jezdecký spolek Kolesa je občanským sdružením založený v roce 1997Hlavním poslánímspolku je všestranně podporovat rozvoj tělesné výchovy a sportu se zaměřením na jezdecký sport ve všech jeho disciplínách.

Spolek je dobrovolným sdružením otevřeným pro všechny občany, kteří se chtějí podílet na jeho poslání. Je začleněn v Českém svazu tělesné výchovy a České jezdecké federaci.  Spolek úzce spolupracuje s profesionální jezdeckou stájí VASURY Kolesa. Organizuje výchovu a vytváří technické podmínky pro jezdecký sport. Svoji činnost zaměřuje na výchovu mládeže i na nejširší veřejnost. Prověřuje výkonnost jezdců i koní formou sportovních soutěží a dostihů ve spolupráci se stájí VASURY Kolesa. K tomu využívá překrásného sportovního areálu v Kolesách.

Nahoru